Kunder

Verksamheter och bolag som vill utvecklas

Vi arbetar huvudsakligen med stora och etablerade bolag, verksamma på mogna och kraftigt konkurrensutsatta marknader. Där ett starkt varumärke, konstant utveckling och målgruppsanpassad kommunikation är en förutsättning för att ta och bibehålla marknadsandelar.

Men vi hjälper också mindre bolag, B2B-företag, föreningar och ideella organisationer.

På kundlistan finns bland annat Europas största tillverkare av hushållsapparater, Sveriges ledande bryggeri, en stor elhandelsleverantör, en av de stora bankerna och ideella aktörer som Scouterna och Korpen.

De flesta av våra kunder arbetar vi med löpande, men karaktären, omfattningen och intensiteten i våra samarbeten varierar över tid.

CASE: Bosch Home

Förtydligat målgruppsval och optimering av kundresan

CASE

Översyn och effektivisering av Scouternas insiktsarbete