Bosch Home – Förtydligat målgruppsval och optimering av kundresan för Bosch köksmaskiner

Kund: BSH Home Appliances Northern Europe (Bosch)

Bakgrund & utmaning

Bosch har under lång tid varit ett av de ledande varumärkena på den nordiska marknaden för ”köksmaskiner” (degblandare/köksassistenter). Konkurrensen har dock hårdnat i takt med att ett antal nya varumärken har etablerat sig på marknaden. För att säkerställa en fortsatt hög relevans och konkurrensförmåga såg Bosch Home ett behov av att uppdatera sin karta över marknaden och fördjupa sin förståelse för prioriterade målgrupper.

Lösning

Fas 1 – Marknads- & målgruppsanalys

Projektet inleddes med en genomgripande analys och kartläggning av marknaden och potentiella målgrupper. Fem tydligt åtskilda kundsegment identifierades, varav ett bedömdes ha extra stor attraktivitet och relevans för Bosch Home.

Fas 2 – Fördjupad målgruppsförståelse och kartläggning av kundresan

I projektets andra fas gjordes en djupdykning i den prioriterade målgruppen. Syftet var att få en fördjupad förståelse för målgruppens drivkrafter, känslor och beteenden kopplat till kategorin, deras syn på/relation till Bosch-varumärket och konkurrenterna, samt att göra en detaljerad kartläggning/mappning av kundresan. I denna fas genomfördes även stimuli-tester, för att förstå hur målgruppen reagerar på olika typer av kommunikation.

Fas 3 – Optimering av kundresan

Projektet avslutades med att vi tillsammans med kundens kommunikationsarbetsgrupp färdades längs kundresan – med målgruppsglasögonen på – och utarbetade en konkret handlingsplan för hur kundresan skulle optimeras. Aktiviteterna som planerades rörde alltifrån utveckling av säljmaterial och kommunikation i egna kanaler, till utvecklingen av ett nytt kommunikationskoncept.

Resultat

Aktiviteterna som fastställdes i handlingsplanen har implementerats. Kommunikationstester och varumärkesmätningar genomförs löpande för att säkerställa att de förändringar som genomförs får önskvärd effekt. Implementerade förändringar har mottagits väl och tänkbarheten för Bosch som varumärke i kategorin har ökat väsentligt sedan projektet inleddes.