Optimera kundresan

Kartlägg och stärk mötet med kunden

Vi kartlägger/mappar kundresor och identifierar möjligheter till förbättring.

Hur ser resan ut? Vilka mötestillfällen finns? Kan vi skapa nya? Var har vi störst möjlighet att påverka? Hur presterar vi idag? Vilka justeringar kan och bör vi göra? Hur ska vi prioritera?

Tillsammans utvecklar vi handlingsplaner för hur kundresorna, steg för steg, ska utvecklas.

  • Kartläggning/mappning
  • Gap-analys
  • Idégenerering
  • Resurser & prioriteringar
  • Mål
  • Utvecklingsplan

Våra andra tjänster

Marknad & målgrupp

Lägg grunden för långsiktig framgång

Konceptutveckling

Utveckla – utvärdera – optimera

Kontinuerlig uppföljning

Rörelse i riktning mot uppsatta mål

Helt nya affärsmöjligheter

Bortom det som finns idag