Utveckling av nya koncept

Utveckla – utvärdera – optimera

Vi stöttar utvecklingen av nya koncept – i alla dess former och faser. Vi trycktestar, gör nulägesanalyser, räknar på affärspotential, utvärderar målgruppens upplevelser och reaktioner, jämför A mot B och ger förslag på hur de testade koncepten kan vidareutvecklas för att prestera ännu bättre.

  • Idéer
  • Produkter
  • Tjänster
  • Design
  • Kommunikation
  • Butik
  • Etc.

Våra andra tjänster

Marknad & målgrupp

Lägg grunden för långsiktig framgång

Kundresor

Stärk mötet med kunden

Kontinuerlig uppföljning

Rörelse i riktning mot uppsatta mål

Helt nya affärsmöjligheter

Bortom det som finns idag