Kontinuerlig uppföljning & utveckling

Rörelse i riktning mot uppsatta mål

Med vår tjänst Brand & Market Update håller vi marknadskartan kontinuerligt uppdaterad och säkerställer att ni rör er i riktning mot uppsatta mål.

Kvartalsvis eller halvårsvis samlas vi för att tillsammans gå igenom utvecklingen för perioden som gått, reflektera och diskutera. Och vid behov uppdatera handlingsplanen.

  • Branschutveckling
  • Konkurrensbevakning
  • Varumärkesutveckling
  • Kommunikationseffektivitet
  • KPI-uppföljning

Våra andra tjänster

Marknad & målgrupp

Lägg grunden för långsiktig framgång

Kundresor

Stärk mötet med kunden

Konceptutveckling

Utveckla – utvärdera – optimera

Helt nya affärsmöjligheter

Bortom det som finns idag