Marknad & målgrupp

Lägg grunden för långsiktig framgång

En uppdaterad karta över marknaden och en tydlig bild av potentiella målgrupper är grunden i all marknadsdriven affärsutveckling. Det är basen i vårt arbete och ofta startskottet på nya kundsamarbeten.

Med kartan som grund hjälper vi er att sätta mål, staka ut vägen och vara ett stöd i utformning av marknadsstrategier, planer och aktiviteter.

  • Marknadsstruktur
  • Konkurrenter
  • Varumärke & position
  • Segmentering & målgruppsanalys
  • Fördjupad målgruppsförståelse

Våra andra tjänster

Kundresor

Stärk mötet med kunden

Konceptutveckling

Utveckla – utvärdera – optimera

Kontinuerlig uppföljning

Rörelse i riktning mot uppsatta mål

Helt nya affärsmöjligheter

Bortom det som finns idag